Welkom bij Rijschool Wika Tessenderlo NIEUWE OPENNING VESTIGING BERINGEN[email protected]

Heropstart rijopleidingen en rijexamens.
1. Alle praktijk- opleidingen en examens voor de categorie B kunnen terug opstarten vanaf 13/01/2021. Voor de planning van de rijlessen en praktijkexamen krijgen reeds bestaande klanten voorrang.

  • Nieuwe klanten kunnen zich online inschrijven of langskomen tijdens onze nieuwe openingsuren, deze vind je op onze contact pagina.
  • Wij doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk van dienst te zijn, maar heb begrip voor eventuele wachttijden.

2. Theorielessen mogen opnieuw gegeven worden vanaf 14/12/2020 (zie pagina theoriecursus)
3. Wij nemen terug contact met je op voor de planning van je rijlessen of praktijkexamen.

Vervallen na 15/03/2020

 • alle rijopleidingen
 • het terugkommoment
 • de nascholingen in het kader van vakbekwaamheid
 • de theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs
 • de examens voor het behalen van een brevet van rijschoolinstructeur en -directeur.

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.

Veiligheidsmaatregelen
1. Handen wassen en ontsmetten zijn verplicht.
• Handgel en wegwerpdoekjes worden door de rijschool voorzien.
2. De leswagen en het lesmateriaal wordt voor en na elke rijles ontsmet.
• De tijd hiervoor nodig valt binnen de lestijd.
• Na elke fysieke tussenkomst van de lesgever worden de handen en de contactpunten ontsmet.
3. Enkel de kandidaat en lesgever zijn toegelaten in de leswagen.
4. Twee gedesinfecteerde mondmaskers zijn verplicht tijdens de rijlessen.
• Bandana / sjaals zijn geen mondmaskers en worden niet toegelaten.
• Wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan. In dit geval worden het lesgeld en/of examengeld niet terugbetaald.
5. Materiaal of veiligheidskledij moet voorzien worden door de kandidaat.
• Balpen
• Twee mondmaskers (1 reserve, voor als het elastiekje breekt)
6. Wanneer de kandidaat twijfelt aan zijn/haar goede gezondheid moet de rijschool hier tijdig van op de hoogte gesteld worden.
• Indien de kandidaat vaak hoest, niest kan de lesgever beslissen de les te stoppen zonder dat er aanspraak op enige terugbetaling kan gemaakt worden.
7. Wanneer de lesgever beslist dat de kandidaat niet voldoende hygiënisch op de afspraak komt, zal de rijles / het praktijkexamen niet doorgaan. Indien de kandidaat zich aanmeld met symptomen van verkoudheid, hoesten, ect… zal de rijles niet doorgaan! Uw temperatuur kan gemeten worden voor aanvang van de rijles, vanaf 38° zal de les ook niet doorgaan.
• In dit geval zal het lesgeld / examenbegeleiding en het tarief voor het examen niet terugbetaald worden, het is dus uw verantwoordelijkheid, u met een goede gezondheid aan te bieden.

8. Er kan alleen met Bankcontact of via overschrijving contactloos betaald worden.

Moet ik zelf contact opnemen voor een nieuwe planning?
Neen, wij nemen zelf contact met je op. Wees geduldig, wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Wat met mijn terugkommoment en de wettelijke bepalingen die eraan vasthangen?
De wettelijke termijn van maximaal 9 maanden na het behalen van je rijbewijs, zal opgeschoven worden naar 30/09/2021. Voor een boete hoefje je dus geen zorgen te maken.

Vanaf 01.03.2017
Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)
De kandidaat, die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 01.03.2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.

Vanaf 04.03.2017
Alle mislukte pogingen tellen altijd mee.
De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.

Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens een derde praktijkexamen te mogen afleggen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04.03.2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs hebben plaatsgevonden.

Vanaf 01.06.2017
De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B
Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:
– alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep);
– alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);
– alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B
Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.
2. In rechte lijn achteruitrijden
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren:
Wanneer door lottrekking het manoeuvre “parkeren” werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

 • evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen.
 • evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen.
 • zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren.
 • De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.
 • loodrecht ten opzichte van de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren
 • Deze zullen moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats. Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum.
 • Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan. De examinator zal de kandidaat vragen zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren.
 • Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt.
 • Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen cat. B

 1. Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

 1. Risk Perception Test

Het gaat om een computertest.

Die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De Goca risico perceptietest (GRPT) bestaat uit kortfilms.

Opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico’s in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden.

Waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms.
De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10.

 • De beoordeling: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.
 • De GRPT en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

DE NIEUWE RIJOPLEIDING 2017

 1. HET THEORIE EXAMEN. (vanaf 1-06-2017)
 • Vanaf 17j.
 • geldig = je praktijkexamen afleggen binnen deze geldigheid.
 1. HET VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS = VOORLOPIG AFGESCHAFT/OPGESCHORT
 • Vanaf 17j. kan je leren rijden met begeleider(s)
 • 2 begeleiders op je voorlopig rijbewijs.
 • Het voorlopig rijbewijs met begeleiders = max. 36 maanden geldig.
ZONDER EEN BEGELEIDER LEREN RIJDEN.

 • Vanaf 18J. kan je leren rijden zonder begeleiders
 • Tenminste 20 lesuren volgen, dan kan je een bekwaamheidsattest krijgen.
 • Er mogen max. 2 passagiers mee, zij moeten ook voldoen a/d voorwaarden.
 • Dit voorlopig rijbewijs = 18 maanden geldig.
 1. EEN OEFENPERIODE VAN TEN MINSTE 3  MAANDEN.
 • Na afgifte v/h voorlopig rijbewijs kan je ten vroegste na 3 maanden je praktijkexamen afleggen.
 1. NA HET PRAKTIJKEXAMEN VOLGT EEN TERUGKOMMOMENT.
 • Voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvraagt, u bekomt hiervoor een oproepbrief van uw gemeentebestuur.
 • Ten vroegste na 6maanden & max. 9maanden nadat je slaagde voor je praktijkexamen.
 • Bestaat uit een klassikaal deel & praktijkoefeningen op een terrein & op de openbare weg.
 • Dit zal 100euro bedragen.

Nieuwe regeling vervallen voorlopig rijbewijs
Leerlingen waarvan het voorlopig rijbewijs minder dan drie jaar vervallen is, kunnen vanaf 1 februari 2019 een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen met de geldigheid van één jaar:
• De leerling moet 6 uur praktijkles volgen nadat het voorlopig rijbewijs verlopen is.
• De leerling moet bij het aanvragen beschikken over een geldig theorie examen. Een theorie-examen is 3 jaar geldig.
• De begeleiders die opgenomen wensen te worden op het voorlopig rijbewijs moeten over een geldig vormingsattest beschikken.
• De leerling zal ook een terugkommoment moeten volgen.